Hlavní oblasti činnosti společnosti

Vývoj zařízení POE pro páteřní bezdrátové spoje
Realizace webových stránek - optimalizované pro vyhledávání
Realizace mikroprocesorových aplikací s mikroprocesory Zilog
Realizace programovatelných obvodů Altera
Návrh a realizace plošných spojů
Kusová výroba plošných spojů a programátorské práce
Výroba automatizační techniky
Zprostředkování CNC a CAD/CAM technologie pro strojírenství
Instalace řídících systémů pro obráběcí stroje
CNC Weiler

Realizace optimalizovaných webových stránek

Internet se dnes již stal samozřejmostí pro získávání informací a to i pro firmy v kterémkoliv odvětví. Proto má většina podnikatelů a firem webové nebo-li internetové stránky, tedy "svůj profil" vystaven na internetu. Tyto webové stránky si běžný uživatel zobrazí pomocí internetového prohlížeče. Vytvoření webových stránek dnes nabízí kdekdo, ale je nutné je zpracovat s jistým grafickým návrhem, který koresponduje se zaměřením dané firmy a především informacemi o této firmě v takové formě, aby je byly schopny vyhledávače co nejlépe zpracovat a zařadit jejich hodnocení co nejvýše. Tím následně firma dostane větší příležitost od návštěvníků, co hledají určité slovní spojení. Budoucí zákazníci většinou hledají na prvních stranách webu "indexu" důležité informace charakterizující oblast podnikání a nabízený produkt či služby. Na dalších stránkách by jste se měli dozvědět bližší informace. Webové stránky jsou také vhodné pro případné získání dalších zákazníků, které by se o Vás třeba jinak nedozvěděli. Při zpracování stránek je důležitá tzv. optimalizace pro vyhledávače, aby Vás zákazníci na daný výraz, který zadáte do vyhledávače, co nejrychleji našli na přední stránkách. Pokud budete mít zájem a chcete se informovat o možnosti vytvoření firemních stránek, tak využijte kontaktních informací. Cena jednodušších statických stránek se dnes přibližně pohybuje kolem 3 až 6 tisíc korun.

Vývoj, návrh a realizace programovatelných obvodů Altera

Popis obvodů Altera vezmu velice povrchně a stroze. Jednak předpokládám, že máte zájem o hotový čip. Vlastní problematika programování je zcela jiná kapitola. Navíc budu popisovat pokud možno co nejvíc laicky, aby toto bylo srozumitelné i pro nezasvěcené do této problematiky. Firma Altera má ve svém sortimentu celou škálu obvodů, které se liší řadou vlastností a to především svoji kapacitou, technologií výroby, způsobem programování, napájením apod. Podrobným studiem jsem časem vyselektoval řady obvodů, o kterých se domnívám, že jsou za daných podmínek nejlépe použitelné. Důležitým faktorem byla i cena. Nutno dodat, že některé série obvodů dosahují ceny i 10.000Kč/ks. Výsledkem selekce jsou dvě řady obvodů, označované FLEX a ACEX. Jde o obvody hradlových polí vysoké integrace (některé série obvodů) jsou schopny pojmout až 1mil. klopných obvodů). Každý obvod má několik těchto kombinovatelných polí. Jejich přestavováním (tedy programováním) a mezi sebou propojováním po tzv. Local Cell je vytvářena vlastní požadovaná aplikace. Toto jejich sestavení zajišťuje interní hardware, kterým je každý obvod vybaven.

Nabídka naprogramovaných obvodů

Obvod FA2608-1

Dekodér lineárního, popř. rotačního inkrementálního čidla. Jde o obvod z rodiny MAX7000 v pouzdru PLCC44. Napájení 5V, logika 5V CMOS Obsahuje kompletní aparát pro dekodování směru a pulsu odměřovacích pravítek, např firmy ESSA Praha. Dále obsahuje 24 bitový reverzibilní čítač. Výstup dat je selektován po osmi bitech. Je určen pro jednu odměřovací jednotku. Vyžaduje taktování hodinami 10MHz.

Obvod FA2608-2

Dekodér lineárního, popř. rotačního inkrementálního čidla. Jde o obvod z rodiny MAX7000 v pouzdru PLCC84. Napájení 5V, logika 5V CMOS. Obsahuje kompletní aparát pro dekodování směru a pulsu odměřovacích pravítek, např. firmy ESSA Praha. Dále obsahuje dva 32 bitové reverzibilní čítače. Výstup dat je selektován po osmi bitech. Je určen pro dvě odměřovací jednotky. Vyžaduje taktování hodinami 10MHz.

Obvod FA2708-1

Obvod pro sériovou výstupni komunikaci např. PC a výkonné jednotky. Obsahuje 16 výstupních linek pro spínání např. 16 releových výstupů. Komunikace je plně seriová, kompatibilní se sériovým portem PC. Při zápisu každého 16-tého bitu dojde automaticky k aktualizaci výstupních linek přes vyrovnávací latche. Pouzdro PLCC44, napájení 5V, logika 5V CMOS/TTL. Nutno předřadit MAX 232, nebo jiný RS232.

Obvod FA2708-2

Obvod pro sériovou vstupní komunikaci např. PC a vstupní jednotky. Obsahuje 28 vstupních linek pro sledování např 28 binárních vstupů. Komunikace je plně sériová, kompatibilní se seriovým portem PC. Pouzdro PLCC44, napájení 5V, logika 5V CMOS/TTL. Nutno zařadit MAX 232, nebo jiný RS232.

Obvod FA0611-1

FA0611-1 je osmimístný čítač do 30MHz. Obvod je určen pro výrobu jednoduchého čítače. Obsahuje osm dekadických čítačů s multiplexním provozem výstupních dat v 8xBCD kódu. Výstup je přizpůsoben přímo pro převodníky BCD na 7segmen. CMOS 4543.

Řídící systémy a automatizační technika

Systém VARIABLE - Řídící jednotky řady Variable
Řídící jednotky Variable jsou základní částí stavebnicového systému VARIABLE. Tento název vznikl při vývoji ze snahy o maximální jednoduchost a především dostatečnou variabilitu v konkrétních aplikacích těchto řídících jednotek. Systém Variable je stavěn na základ mikroprocesorů Zilog Z180. Původní verze s procesory Z80 a verze s Z180 a logikou CMOS již nejsou vyráběny, je pouze zajíšťován jejich servis. V současnosti jsou všechny řídící jednotky osazovány obvody Altera EPM7128STC100-15. Toto umožnilo nesrovnatelné vylepšení oproti původním verzím.

Kontaktní informace